Daglig renhold

Riktig frekvens på daglig renhold eller kontorvask minsker sykefraværet og gir et bedre arbeidsmiljø.

Regelmessig renhold forlenger også levetiden på inventar, bygninger og reduserer de totale vedlikeholdskostnadene. Daglig renhold er derfor en fornuftig og lønnsom investering. Et rent arbeidsmiljø er essensielt for trivsel og velvære samtidig som et velfungerende renhold bidrar til å holde sykefraværet lavt og gjør arbeidplassen attraktiv.

Luxus Renhold er en profesjonell leverandør av daglig renhold. Vi har spesialisert oss på daglig renhold og den kunnskapen vi har bygget opp formidler vi gjennom god oppfølging med renholderene som utfører tjenestene.

Du får faste personer med grundig opplæring som kjenner dine lokaler og som derfor vil utføre det daglige renholdet på en trygg og tilfredstillende måte. Vi er sikker på at vi kan tilby deg optimale løsninger på daglig renhold av høy kvalitet.